Fénymásolt (anti)divat

A technológiai és esztétikai értelemben vett DIY mozgalom égisze alatt fogant, független kiadók vagy önfinanszírozó törekvések révén, underground berkekben kibontakozó zine kultúra a 21. század alternatív médiumainak egyik legmarkánsabb trendguide műfaját teremtette meg.

A zine-ek digitális formátumban is egyre virálisabban terjednek, autentikus közegük mégis az újrafelfedezett, a fizikai tapasztalhatóság ígéretével kecsegtető nyomtatott médiumok világa. Leggyakrabban a fanfiction, a zene, a politika, a költészet, a kortárs képzőművészet és design, a szociális problémák, a feminizmus, a tinédzserkor és a szexualitás kérdésköreit járják körbe sajátosan szabados eszközökkel; egyedi, pikírt képanyaggal, izgalmas tipográfiával, nyers kinyilatkoztatásokkal.

A divat orientációjú zine-ek, noha kidolgozottságukat és terjesztési hálózatukat tekintve sokkal visszafogottabban vannak jelen a piacon, a niche fashion magazinokkal mutatnak párhuzamot a tematikai sokszínűség terén, bár az 1990-es évektől megjelenő, a művészet, a különböző stíluskultúrák és a high fashion hibridizációját végző niche fashion magazinoknál sokszor radikálisabb hangot ütnek meg.

Kiindulási pontjuk gyakran vezethető vissza az anti-fashion mozgalmakhoz, amelyek a hagyományos trendnarratívákkal szemben identifikálják magukat; vagy eleve közönnyel fordulnak a hipergyorsan változó divatipari metódusokhoz vagy – politikai és gyakorlati szempontokat hangoztatva – nyíltan megkérdőjelezik létjogát, másodlagossá degradálva a mainstream divat kapitalista elvrendszerét. Az anti-fashion koncepció a punk és grunge zenei irányzatok virágzásakor vált népszerűvé, de a feministáknál sem ritka a tradicionális, formális öltözékekkel való szembehelyezkedés (elég ha a viktoriánus érára gondolunk), azóta pedig – ironikus, de érthető módon – számos utalás érkezik rá a kortárs magasdivat úttörőitől is.

Sumzine

Érdemes szemügyre vennünk az online is működő Polyester zine-t, amely a kilencvenes évek esztétikáját mixeli napjaink trendjeivel, miközben interszekcionális feminista fashion és kultzine-nek titulálja magát, célja pedig, hogy hidat képezzen az „URL szájberfeministák” és az IRL világ közé. A Polyester alapítő-főszerkesztője, Ione Gamble egy egyetemi projekt keretében hozta létre a felületet.

Egy olyan platformot alapított, amely bemutatkozási lehetőséget nyújt a feltörekvő, mainstream divatközegből kilógó és/vagy kiszoruló művészeknek, divattervezőknek, feminista aktivistáknak. A divatot a feminizmuson keresztül látja; ebben a gondolatmenetben a divat is a felülről érkező direkciókkal és a hatalmi pozíciókkal való szembenállás közösségteremtő platformja, egyfajta közös nyelv, amely kissé utópisztikus módon az egyenlőség megteremtésére törekszik.

Polyester zine

A body shaminget és a szex női nézőpontjait hozza közös nevezőre a kreatív ipar törekvéseivel a Hate nevű zine, melyet Luisa Le Voguer Couyet és Scarlett Carlos Clarke hívott életre. Grafikailag és vizuálisan is izgalmas, új tendenciákat mutató kiadványaik a feminista pornográfia diskurzusait is felelevenítik, melynek legmarkánsabb hívószava a nők szexuális szabadságának kiélése, ami az egyenlőség és a feltétel nélküli testi kielégülés, öröm jegyében formálódik.

Szintén a feminista fiatalok és az alternatív divatközösségek találkozási pontjaként született meg 2012-ben a Sister zine. A Sister – amely mondhatni, mára egy komplex niche magazinná nőtte ki magát – feltörekvő női kreatívokkal dolgozik, tematikáit pedig egy-egy “S” betűs szó mögé rendezi (sex, street, swag).

Sister zine

Azt gondolom, a science fictiont, filmet vagy zenét taglaló zine-ek – a sokféle koncepciótól, előállítási módtól és regionális különbségektől most nem beszélve – viszonylag behatárolható tematika szerint szerveződnek, ugyanakkor a divatot is beemelő zine-ek esetében maga a divat általában valamihez képest nyer értelmet: a divat mint feminista szócső, mint a felsőbb hatalom elleni tiltakozás látványos eleme, mint egy-egy művészi ambíció kifejezőeszköze. A divat vagy alárendelődik az aktivista elképzeléseknek és az intellektuális, kulturális tartalmaknak, vagy kritikát kap és szokatlan irányokkal remixelődik, alternatív tézisek szerint építkezik újjá.

Elmondhatjuk, hogy a trendszetter  zine-ek is a benne élés önreflektív termékei, alulról szerveződő mozgalmak pamfletjei, melyek a hagyományos és a kortárs művészeti-kulturális narratívák izgalmas olvasatait adják, és amelyekben a divat (csupán) egy groteszk csatornaként van jelen.

A cikk egy kivonat a Szépirodalmi Figyelő 2016/6. számában megjelent tanulmányból.

Hozzászólás