“I am at the beginning of my adventure with fashion design” – Interview with Ewa Gołaszewska

As you have already been informed, I am organising a pretty cool fashion event in Rome at 3rd of May with Bori Production and Hungarian Academy Rome. Our aim is to make an important platform for emerging fashion designers from Central European countries including Hungary, Bratislava, Czech Republic and Poland in the beautiful Italian capital. Read on to find out the Polish talent Ewa Gołaszewska‘s carreer goals, inspirations and thoughts about local fashion scene and more.

Ewa Gołaszewska is a graduate of Fashion Design at the International School of Costume and Fashion Design and European Studies at the University of Warsaw. In her projects she puts the unique form on the first place which is followed by characteristic construction, details and urban play, strongly emphasizing the personality of the recipient.

Collection of women’s clothing inspired by the digital computer art with a special distinction of Frieder Nake, a German mathematician and artist considered one of the founding fathers of this technique.

 

Ahogy már említettem nektek, szervezek egy igen menő divateseményt a Bori Productionnel és a Római Magyar Akadémiával május 3-án Rómában. A rendezvény célja, hogy egy releváns platformot teremtsen a feltörekvő közép-európai divattervezőknek (vagyis Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország kreátorainak) a csodás olasz fővárosban. Ismerjétek meg közelebbről lengyel résztvevőnk, Ewa Gołaszewska aktuális kollekcióját és karriercéljait, valamint gondolatait a lengyel divatról és egyebekről!

Elöljáróban annyit, hogy Ewa végzős divattervező, akinek az egyedülálló formavilág megalkotása a legfontosabb, amit a jellegzetes konstrukcióra, a részletgazdagságra és az urbánus játékra való törekvés követ. Fontos számára a befogadó személyisége, az individualitás. Legújabb kollekciójában a computer artból inspirálódott, speciális figyelmet fordítva Frieder Nake német matematikus és művész munkásságára, akit a computer art egyik alapító atyjaként említhetünk. 

When did you know you wanted to be a fashion designer? | Mikor tudatosult benned, hogy divattervező szeretnél lenni?

It was a few years ago. I have started my first important job and needed some creativity „after hours”. At the very beginning I thought that it would be only tailoring course but suddenly I found that it will be something bigger.

Néhány évvel ezelőtt történt. Mikor elkezdtem az első komolyabb munkám, szükségem volt egy kis kreativitásra a munkaidő után. Azt gondoltam, hogy ez egy szabás kurzusban ki fog merülni, de aztán hirtelen rájöttem, hogy valami nagyobb dolog lesz belőle.

What do you think of Polish fashion? | Mit gondolsz a lengyel divatról?

Polish fashion is full of surprises! It is amazing how quickly it develops and shows different faces. New talents, interesting inspirations, fantastic collections you can fall in love at the first sight. There are not just clothes but mostly a pieces of art itself. We have a lot of gifted and creative fashion designers we can be proud of.

A lengyel divat tele van meglepetésekkel! Csodálatos, hogy milyen gyorsan fejlődik és milyen sokoldalú. Új tehetségek, izgalmas inspirációk, fantasztikus kollekciók, melyekbe első látásra beleszeretsz. Ezek nem csupán ruhák, hanem már inkább művészeti alkotások. Rengeteg jó érzékű, kreatív divattervezőnk van, akikre büszkék lehetünk.

How do you (want to) produce and distribute your designs? | Hogyan állítod elő és terjeszted a kreációidat (vagy mik a terveid ezzel kapcsolatban)?

I am at the beginning of my adventure with fashion design. Now I cooperate with a little sewing room and produce only limited pieces. A lot of complitcated details and forms excluded me from being commercial fashion designer who is selling bigger amounts.

Még az elején vagyok a divattal való kalandozásaimnak. Jelenleg egy kis varrodával dolgozom együtt és csak limitált darabszámban gyártok. Az általam készített bonyolult részletek és formák nem teszik lehetővé, hogy olyan tervező legyek, aki tömegeknek értékesít.

When starting a new collection, where do you begin? | Amikor elkezdesz egy új kollekciót, hogyan fogsz hozzá?

I start a research firstly. Inspirations are my basic so when I find something interesting I start to dig deeper and deeper. Suddently one small thought become a kind of large spider’s web, full of impressions meshed one to another. I would not start to create since I do not have inspirations in which I believe and in which I can sink into. They are my rules I always follow.

Először kutatómunkát végzek. Az inspirációk alapvetően fontosak számomra, szóval amikor valami érdekeset találok, elkezdek egyre mélyebbre és mélyebbre ásni. Aztán hirtelen egy kis gondolatból egy pókhálószerű gondolatfolyam keletkezik, tele egymással összekapcsolódó impressziókkal. Sosem kezdenék el úgy alkotni, hogy előtte nem inspirálódtam valamiból, amiben hiszek és amiben el tudok merülni. Ezek az én szabályaim, amiket mindig követek.

How would you describe your muse? | Hogyan jellemeznéd a múzsád?

It is hard to say because I do not have one. I know for whom I design but regarding to inspirations I prefer to be focused on unmaterialistic impressions around the main idea.

Nehéz válaszolni, mert nincs múzsám. Tudom, hogy kinek tervezek, de az inspirációk kapcsán jobban szeretem, ha immateriális benyomások szegélyezik az alapötletemet. 

How is your work received internationally? | Hogy fogadták a munkáidat nemzetközi szinten?

My collection was shown physically only in Poland. I have my own page on Not Just Label and I got a few interesting opinions via this website. I can not say more because I do not have such experience so far. You invited me and it is a great honour for me!

A kollekciómat egyelőre csak Lengyelországban mutattam be fizikai formátumban. Van egy saját oldalam a Not Just a Label website-on, ahonnan kaptam már pár érdekes véleményt a munkámmal kapcsolatban. Nem tudok többet mondani, mert nincsenek még nemzetközi tapasztalataim. Az, hogy ti meghívtatok engem, nagy megtiszteltetés számomra.

What was your first thought about our fashion event? What can we expect from you in Rome? | Mi volt az első gondolatod az eseményünkről és mire számíthatunk tőled Rómában?

I was not expecting that I would take part! It is a fantastic opportunity to show my collection to bigger audience abroad, thank you for that. You can be sure that I will present myself the best I can.

Nem számítottam rá, hogy részt vehetek majd benne. Ez egy remek lehetőség arra, hogy megmutassam a kollekciómat egy nagyobb közönségnek külföldön, úgyhogy köszönöm nektek. Biztosak lehettek benne, hogy a legjobb formámat fogom hozni.

Szöveg/text: Ivett Zahorján

Hozzászólás