Szükségünk van a gender szakokra!

Nem indulhat több gender szak Magyarországon. Biztosan sokan voltak, akik egy vállrándítással nyugtázva bólogattak, hogy sikerült visszaszorítani a feminista hordákat és végre eggyel kevesebb „büfészakot” pénzel az oktatási minisztériumunk. Ezzel szemben mi azt gondoljuk, hogy nemcsak az egyetemi autonómia súlyos megsértése történt e dogmatikus, hatalmi fölényt fitogtató döntéssel, ugyanakkor azt az autokrata és patriarchális berendezkedést is látni véljük, amibe puzzle módján sikerült beilleszteni a társadalmi nemek kérdésével foglalkozó tudományág betiltását.

Nem lehet kétséges, mennyire fontos lenne szélesebb körben is teret engedni a gender tudományágának az egyetemi, sőt középiskolai (!) oktatásban. Ehelyett inkább a provinciális mentalitást erőszakosan fenntartani akaró „nemzeti” tanrend kialakítása vált nevetséges Don Quijote-élménnyé, akár a kánikulában huszárnak öltözött hagyományőrző bajszán gyöngyöző izzadságcsepp. 

Igazán nem szeretnék most újra belemenni abba a kérdésbe, hogy mi is a feminizmus, mi is a gender, hiszen annyiszor, de annyiszor próbáltam már érvelni e két látásmódról, olyanoknak is, akik határozott ellenvéleményük ellenére még csak definíció szinten sem tudják értelmezni mikről is van szó, amikor egyenjogúságról vagy társadalmi/biológiai nemről beszélünk. Arról nem beszélve, hogy sokkal komplexebb tudományágról van szó, mint csupán az előbb említett kérdéskörök feltárása.

Pontosan ezen hiányosságok miatt (is) lenne rendkívül fontos felkarolnia a többi egyetemnek is a gender szakot, hiszen érdemben, tudományos keretek között lehetne tárgyalni a társadalmi nemek különböző aspektusait, illetve esélyt kapna arra, hogy beépülhessen az általános műveltségi ismereteink közé. Nekem meghatározó volt az első év az egyetemen, ahol volt szerencsém két gender tematikájú kurzuson is részt venni, amiket sajnos azóta sem sikerült visszatenni a képzőművészeti tanrendbe.

Az ELTE gender mesterszakáról ugyan nincs tapasztalatom, de jó pár, a CEU gender tanszéke által szervezett nyilvános előadáson vettem részt, amelyek többségében a YouTubeon is elérhetőek és meghallgathatóak. Az érdekesebbnél érdekesebb nyilvános előadásokat itt érhetitek el. A gender szakok beszüntetése jól tükrözi a jelenlegi hatalmi arroganciát, amiben a nyilvános szakmai párbeszéd és egyeztetések helyett egy tollvonással iktatnak ki minden olyan zavaró tényezőt, ami nem illeszkedik be az általuk képviselt értékek közé.

A gender szak nem kívánatos megbélyegzése tehát nem egy újabb bölcsészhisztire okot adó intézkedés, hanem egy lökés az egyre tisztábban kivehető magyar ugar felé.

Szöveg: Dudás Bea

 

Hozzászólás