Waliczky Tamás: Képzelt kamerák az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálén

A Molnár Ani Galéria művésze, Waliczky Tamás Képzelt kamerák című projektje is ott lesz az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálén 2019-ben. Az újmédia művészet terén komoly nemzetközi eredményeket elért művész visszatérő témája az emberi látás leképezése. Az idő térben való ábrázolása, a kiterjesztett valóság futurisztikusan analóg megjelenítése és az optikai torzulások vizsgálata korábbi munkái­ban is hangsúlyos szerepet kapott.

Életünk során alakuló látásunk, mely mélyen gyökerezik kultúránkban, erősen meghatározza a világról hűnek vélt leképezésünk módját; ez a leképezés visszahat, igazolja a látás útjainak kulturális természetét. Az elmúlt két évszázad során feltalált és elterjedt különféle képrögzítő technikák – miként a számítógép is – folyamatosan befolyásolják, alakítják az emberi látást, manipulálják a világról alkotott képünket.

Tamás Waliczky: Flipbook Camera Lucida, 2018, Computer graphic

Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállítása ezt a relációt megfordítva arra mutat rá, hogy az új eszközök mechanikájának kitalálása során a készítő világszemlélete sokszor már előre meghatározza a szerkezetek működését és az általuk létrehozható képek jellegét. Waliczky 23 gondosan megkonstruált fantáziagépe – kamerák, vetítőgépek, nézőszerkezetek – a valóságról alkotott kép, a leképezés alternatív lehetőségeit tárja elénk analóg mechanikák segítségével, miközben a látás–tudás, valamint a számító­gépes látás–emberi látás ellentétpárok feloldását adja. A gépek precíziós forma­világa és mechanikája régebbi korok kameráira utal. Az e szerkezetekben rejlő korlátok és a kiszámíthatatlanság tényezői – szemben a mai világ túlzottan kontrollált, túlfejlett instant képalkotási rendszereivel – felszabadítóan hatnak a művészre. Kitalált kameráival Waliczky nem egy megtévesztően valódinak tűnő virtuális valóságot kíván létrehozni, hanem az eltérő látásmódok létjogosultságára hívja fel a figyelmet.

A kiállításon a digitális technikával tervezett, de analóg elven működő kamerákat huszonhárom lightbox szemlélteti. A statikus formátumú megjelenítés mellett animációk és egy kültéri interaktív digitális installáció mutatja meg a szerkezetek működését, amelyek akár megépíthetők is lehetnének. A művész a néző képzeletére bízza, hogy a fantáziakamerák milyen felvételeket készítenek.

Megnyitó: 2019. május 9­-én, csütörtökön, 11.30 órakor
Helyszín: Magyar Pavilon, Giardini della Biennale, Velence
Nemzeti biztos: Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum igazgatója
Kurátor: Szegedy-Maszák Zsuzsanna, művészettörténész
Megnyitja: Jeffrey Shaw, újmédia művész
Megtekinthető: 2019. május 11. – november 24.

Waliczky Tamást a Molnár Ani Galéria képviseli.